Tour Haifa - העמותה לתיירות ונופש חיפה

Tour Haifa - העמותה לתיירות ונופש חיפה

מוזיאון ההעפלה וחיל הים

הביקור במוזיאון מתחיל בסיפור ההעפלה - המאבק על זכותנו לעלות לארץ ישראל בין השנים 1934-1948. 

מאבק המעפילים וה​​יישוב היו אחת מאבני הדרך להקמת המדינה. אוניית המעפילים "אף על פי כן" משמשת מוצג מרכזי בפרק ההעפלה

ובאמצעותה מסופר סיפור ההעפלה כולו. 

אגף​​ מיוחד מוקדש לתולדות חיל הים ששורשיו נטועים במפעל ההעפלה.

באגף ניתן להתרשם מצילומים, תעודות, תרשימי קרב, דגמי אניות, ומוצגים מקוריים כמו ספינת הטילים אח"י "מבטח"​​ והצוללת אח"י "גל",

ונשק ואמצעי לחימה ימיים.​​ בחצר המוזיאון ספינת טילים וצוללת בהן ניתן לבקר.