Tour Haifa - העמותה לתיירות ונופש חיפה

Tour Haifa - העמותה לתיירות ונופש חיפה

מוזיאון ההעפלה וחיל הים

המוזיאון מוקדש לסיפור המאבק על זכותנו לעלות לארץ ישראל בין השנים 1934 – 1948.פרשת מאבק המעפילים והישוב שהייתה אחת מאבני הדרך להקמת המדינה, מוצגת במסמכים היסטוריים, קטעי עיתונות, צילומים, דגמים אור קוליים וסרטים. מפת נתיבי ההעפלה ממוחשבת מאפשרת לעקוב אחרי דרכן של האניות ולחזות בסיפוריהן.אניית ההעפלה "אף על פי כן" משמשת מוצג ואכסניה כאחת לחזיון אור קולי בשם "מחוף אל חוף".
אגף מיוחד מוקדש לתולדות חיל הים ששורשיו נטועים במפעל ההעפלה. בתצוגת חיל הים צילומים, תעודות, מרשמי קרב, דגמי אניות, מוצגים מקוריים, נשק ואמצעי לחימה ימיים.

בחצר הכניסה מתנשא גשר הדקר שנימשה מאתר טביעתה, מעומק 3,000 מטר!!!.
אולם המבואה משמש להתכנסות קבוצתית, באולם מספר מוצגים רבי חשיבות ובינהם דגם האנייה אקסודוס.
אניית המעפילים אף על פי כן לקחה חלק כנחתת טנקים במלחמת העולם השנייה והוסבה לאניית מעפילים ע"י אנשי המוסד לעליה ב', מבנה האנייה ואביזריה השתמרו במלואם ובסיפונה התחתון שוחזרו דרגשי המעפילים, נקודת חלוקת המים ועמדת הקשר (ה"גדעוני")
השטח שמתחת לאנייה מספר את סיפור המאבק בבריטים ומתאר את חיי המעפילים במחנות המעצר בקפריסין, בין המוצגים הבולטים לציון המאבק קטע מדופן הפטריה – אניית מעפילים שהוטבעה בפתח נמל חיפה.
מן המחנות בקפריסין הובאו מספר מוצגים מקוריים – כולם עבודת יד, מחיי השגרה במחנה.

תצוגת חיל הים משתרעת באולם התצוגה על ארבעת מדוריו ונמשכת בחצר המוזיאון.

המדור הראשון עוסק בראשית ימי חיל הים, סיפורם של אנשי בראשית וסיפורן של אניות המעפילים שהיו לאניות מלחמה, אנשים אלה בכלים אלה הגישו לנו את המדינה בשנת 48.
בין המוצגים הבולטים הסיפור המדהים על מבצעי "שודד", תאור הטבעת אניית הדגל המצרי ע"י סירות הקומנדו הישראלי וסיפורה של אח"י אילת א-16 ספינת המלחמה הראשונה – בקרב הראשון בתולדות החיל.

המדור השני עוסק בשנות ה50 , ספינות חיל הים מפליגות במרחבי הימים, הקומנדו הימי הולך ומשתכלל, חיל הים תורם את חלקו במלחמת סיני וגם זוכה לתוספת משמעותית לכוח המשחתות שלו ממקור בלתי צפוי...
בסוף התקופה מקים יוסל'ה דרור, קצין נחוש ובעל שאר רוח, את שייטת הצוללות.
בין המוצגים הבולטים במדור תיאור הכנעת המשחתת המצרית 'איברהים אל אוול' ע"ג שולחן המי"ק המקורי וכן פרטי ציוד ולבוש של הקומנדו הימי.

המדור השלישי עוסק בשנות השישים ותחילת שנות השבעים, כאן מתחולל מהפך דרמטי,
תחילתו בכישלונות צורבים במלחמת ששת הימים, המשכו בשני אסונות כבדים וסופו בניצחונות מדהימים במלחמת יוה"כ.
בין המוצגים הבולטים במדור מצוף ההצלה של הצוללת דקר אשר נמצא שנה לאחר טביעתה והטעה במשך שנים רבות את מחפשיה וכן חליפת מדים של הצוללן יוסף אלמוג סוויסה שנמצאה בקרבת הצוללת הטבועה.

המדור הרביעי מתואר המשך מלחמת יום הכיפורים, הפגזת חופי האויב הלחימה בזירת ים סוף. וכן מתוארים מבצע של"ג והלחימה במחבלים.בין המוצגים הבולטים במדור מיכל להברחת אמצעי לחימה אחד מתוך 80 שנתפסו ע"ג אניית המחבלים קארין A.בחצר נמצאים מוצגים שגודלם הפיזי לא איפשר הכנסתם לאולם, תותחים שעשו היסטוריה, ספינות אויב , סירות מחבלים ובקצה החצר אח"י מבטח, הסטי"ל הישראלי הראשון.

יש להתעדכן בשעות הפעילות מול המוזיאון.

כתובת: דרך אלנבי 204

טלפון: 04-8536249