Tour Haifa - העמותה לתיירות ונופש חיפה

Tour Haifa - העמותה לתיירות ונופש חיפה

מה קורה בחיפה

לבן על לבן: האמנות הבלתי נראית - מוזיאון מאנה כץ

חדש בארץ - שייט קבוע מעכו לחיפה ומחיפה לעכו פעמים ביום

2 תערוכות חדשות במוזיאון הרמן שטרוק בחיפה

אירוע פתיחת תערוכות חדשות במוזיאון שטרוק

במיוחד לתיירים- הטבה בסופי שבוע בכניסה למוזיאון מאנה-כץ