Tour Haifa - העמותה לתיירות ונופש חיפה

Tour Haifa - העמותה לתיירות ונופש חיפה

מה קורה בחיפה

אשכול תערוכות חדש במוזיאון חיפה לאמנות

חדש בארץ - שייט קבוע מעכו לחיפה ומחיפה לעכו פעמים ביום

במיוחד לתיירים- הטבה בסופי שבוע בכניסה למוזיאון מאנה-כץ