Tour Haifa - העמותה לתיירות ונופש חיפה

Tour Haifa - העמותה לתיירות ונופש חיפה

פארק הכט

עיריית חיפה במימון קרן הכט הקימו פארק נופש פעיל והרפתקאות שישא את שמו של ד"ר ראובן הכט ז"ל, חתן פרס ישראל למפעל חיים ותרומה לחברה ולמדינה משנת 1984. "פארק הכט" הוא הריאה הירוקה הגדולה ביותר בשטחה האורבאני של העיר חיפה ומהווה נדבך ברצף החופים והשטחים הפתוחים העירוניים שבין חוף דדו (ובתי המלון) למרכז לחקר ימים ואגמים בחוף שיקמונה ובת גלים. הפארק משמש גם כעורף לגן הלאומי "חוף שיקמונה" שיוקם ברצועת החוף שבין מסילת הברזל לקו המים. בפארק אלמנטים רבים המאפשרים פעילות רחבה למגוון גילאים.