Tour Haifa - העמותה לתיירות ונופש חיפה

Tour Haifa - העמותה לתיירות ונופש חיפה

צימרים בחיפה - כרמלינה

צימרים בחיפה - כרמלינה

Israel Bed & Breakfast – IBB
תו איכות, המדרג את חדרי האירוח הכפריים בישראל על פי קריטריונים בינלאומיים אשר הותאמו לישראל.
הרשות לפיתוח הגליל, משרד התיירות ופורום עמותות התיירות הובילו את תהליך הדרוג מתוך מטרה ליצור שפה אחידה בין בעלי הצימרים והלקוחות.לתת לאורחים את מירב המידע, לשמור על "אמת בפרסום" וכן להעלות את רמת השרות ואיכות המוצר.
תו האיכות מציג בפני האורח את רמת החדר והסטנדרטים על פי שלוש רמות. כל מפעיל יחידות אירוח עובר סדנת איכות וביקורת פיזית בחדרי האירוח וסביבתם הקרובה.
בביקורת נבדקים כ- 140 קריטריונים איכותייםו כמותיים, ביניהם: אמת בפרסום, בטיחות, גודל מינימאלי של היחידה, מיזוג/ חימום,ניקיון ותחזוקה, מידע לגבי האזור, שירותי הסעדה במקום או בסביבתו. כל הציונים מביקורת זו משוקללים לציון סופי על פיו נקבעת רמת הדרוג.

רמה A - דרישות מינימליות: גודל החדר לפחות 35 מ"ר. היחידה מציעה פרטיות ונוף, ג'קוזי מרווח, מקלחת בגודל 80X80, מערכת ישיבה/ סלון, ארונית לילה, מערכת קולנוע/ סטריאו.

רמה B- דרישות מינימליות: גודל החדר בין 30-35 מ"ר. כניסה נפרדת לחדר, גינה/ נוף , ג'קוזי, ספת ישיבה, מקלחת בגודל 80X80, ארונית לילה, מערכת קולנוע/ סטריאו.

רמה C- דרישות מינימליות: גודל החדר בין 20-30 מ"ר. גינה/ נוף/ מרפסת, כולל לפחות כיסאות לישיבה, מקלחת בגודל 70X70, ארונית לילה/ מדף, רדיו.