Tour Haifa - העמותה לתיירות ונופש חיפה

Tour Haifa - העמותה לתיירות ונופש חיפה

מקומות קדושים

מקומות קדושים

עיר אחת שש דתות.
חיפה מפורסמת בסובלנות הדתית ובמגוון האמונות המשתלבות בה.
המקומות הקדושים מהווים חלק בלתי נפרד מחוויות התיירות של העיר, ליהודים, לנוצרים, לדרוזים, למוסלמים ולבהאים. תעלו לתצפית עוצרת נשימה במנזר סטלה מאריס, תטיילו במערת אליהו ההיסטורית וכמובן גולת הכותרת ואחד מסמלי העיר-המקדש והגנים הבהאים המפורסמים ביופיים.